Psycho-educatie trauma (behandeling)

Trauma in de hersenen

Bron: YouTube filmpje van Marije Kuin ‘Trauma in de hersenen’

Notities voor de hulpverlener.

Dit filmpje legt uit:

– Wat er in je hoofd gebeurt door een traumatische gebeurtenis.

– Hoe dat anders werkt dan een niet-traumatische gebeurtenis.

– Waarom sommige gebeurtenissen triggers zijn en waarom dat naar is.

– Hoe het kan dat je door trauma in overleefstand gaat staan.

– Wat de klachten zijn die je kan krijgen door in overleefstand te staan.

– Wat er gebeurt in je hoofd als je traumabehandeling krijgt.

 

PTSS en behandeling

Bron: YouTube filmpje van Errez Bar ‘PTSS: uitleg en tips voor herstel’

Notities voor de hulpverlener.

Dit filmpje legt uit:

– Wat er gebeurt als je een heftige gebeurtenis meemaakt waar je geen PTSS door krijgt.

– Wat er gebeurt als je een heftige gebeurtenis meemaakt waar je wel PTSS van krijgt.

– Welke behandelingen goed werken bij PTSS.

 

Korte uitleg EMDR

Bron: YouTube filmpje van VEN EMDR ‘EMDR animatie voor kinderen’

Notities voor de hulpverlener.

Dit filmpje legt kort uit:

– Dat EMDR kan helpen om trauma te verwerken.

– Metafoor van lade die niet dicht kan bij onverwerkt trauma. En dat de herinnering wel netjes in de dichte lade past na verwerking.

Let op: in het filmpje moet de patiënt de vingers van de therapeut volgen. In de praktijk wordt hier vaak een lamp voor gebruikt.

Lange uitleg EMDR

 Bron: YouTube filmpje van VEN EMDR ‘Hier kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij een 8-12 jarige’

Notities voor de hulpverlener.

In dit filmpje zie je:

– Hoe een EMDR-sessie eruit ziet. De behandelaren passen de therapie weloverwogen aan per patiënt, dus de sessie loopt nooit precies zoals in het filmpje. Maar dit filmpje geeft een goede indicatie van hoe een sessie eruit kan zien.

Let op: in het filmpje moet de patiënte de vingers van de therapeut volgen. In de praktijk wordt hier meestal een lamp voor gebruikt.

PTSS-klachten en EMDR

Bron: Afbeelding vermoedelijk van www.ptssnederland.nl

Notities voor de hulpverlener.

– Dit zijn de klachten die je kan ervaren als je PTSS hebt.

– Leg uit dat je PTSS-klachten tijdelijk sterker kan voelen na EMDR.

Dit is meestal alleen in de eerste drie dagen na een EMDR-sessie. Het kan ook voorkomen dat je meer moe bent in de dagen na de behandelsessie of dat je wat hoofdpijn ervaart. Dit komt waarschijnlijk ook door de oogbewegingen waar je nog niet aan gewend bent.

Hulpbronnen versterken

Bron afbeelding: ‘Trauma is iets wonderlijks’ van Steve Haines

“Stel je voor dat het leven een reis is. Soms kom je hobbelige wegen tegen. Psychische klachten zijn als die hobbelige stukjes. Hulpbronnen zijn de dingen die je helpen makkelijker over die hobbelige stukjes heen te gaan.

Stel je voor dat je een rugzak hebt die je kan vullen met hulpbronnen. In die rugzak stop je dingen zoals vrienden, familie, positieve gedachten, en manieren om met stress om te gaan. Als je meer goede dingen in je rugzak stopt, wordt het makkelijker om de hobbelige stukjes van het leven aan te kunnen.

Het versterken van hulpbronnen is als het toevoegen van goede dingen aan je rugzak, zodat je sterker wordt en beter kunt omgaan met de moeilijke momenten.

Waar zouden we jouw rugzak nog meer mee kunnen vullen?”

Notities voor de hulpverlener.

Bij trauma zijn je hulpbronnen uitgeput. Iedereen heeft een eigen punt waarop de weegschaal doorslaat naar uitputting. Hoe meer hulpbronnen, hoe groter de veerkracht.

Gebruik deze lijst om te onderzoeken welke hulpbronnen jouw patiënt nog kan versterken:

Bij trauma zijn je hulpbronnen uitgeput. Iedereen heeft een eigen punt waarop de weegschaal doorslaat naar uitputting. Hoe meer hulpbronnen, hoe groter de veerkracht.

Bij trauma zijn je hulpbronnen uitgeput. Iedereen heeft een eigen punt waarop de weegschaal doorslaat naar uitputting. Hoe meer hulpbronnen, hoe groter de veerkracht.

Gebruik deze lijst om te onderzoeken welke hulpbronnen jouw patiënt nog kan versterken:

Zelfreflectie en zelfbewustzijn: Het vermogen om de eigen gedachten, gevoelens en reacties te begrijpen, kan bijdragen aan veerkracht.

  • Moedig regelmatige zelfreflectie aan door open vragen te stellen over gevoelens en gedachten.
  • Introduceer dagelijkse reflectiemomenten waarbij de persoon kan nadenken over hun ervaringen en reacties.
  • Gebruik visualisatietechnieken, zoals het bijhouden van een dagboek, om zelfbewustzijn te bevorderen.
  • Benadruk de positieve aspecten van persoonlijke groei en benoem behaalde successen.
  • Stimuleer het stellen van doelen en help bij het opstellen van realistische stappen om deze doelen te bereiken.

Zelfvertrouwen: Het geloof in de eigen capaciteiten en het vermogen om met uitdagingen om te gaan.

  • Erken en benoem specifieke sterke punten en prestaties van de persoon.
  • Creëer kansen voor succes door taken en doelen aan te passen aan hun vaardigheden.
  • Moedig het nemen van verantwoordelijkheid aan en geef positieve feedback bij voltooide taken.
  • Werk samen aan het opbouwen van nieuwe vaardigheden, stap voor stap.
  • Faciliteer positieve interacties met anderen om sociale bevestiging te vergroten.

Zelfregulatievaardigheden: Het vermogen om emoties te herkennen, beheren en reguleren.

  • Leer ontspanningstechnieken aan, zoals ademhalingsoefeningen, om stress te verminderen.
  • Gebruik visuele hulpmiddelen, zoals pictogrammen of schema’s, om emoties te herkennen en te benoemen.
  • Oefen met het identificeren van triggers en ontwikkel strategieën om hiermee om te gaan.
  • Implementeer regelmatige routines om structuur te bieden, wat kan helpen bij het reguleren van emoties.
  • Ondersteun bij het ontwikkelen van time-managementvaardigheden.

Doorzettingsvermogen: Het vermogen om ondanks moeilijkheden vol te houden en doelen na te streven.

  • Stel realistische doelen op en breek ze op in behapbare stappen.
  • Erken de inspanningen en niet alleen de eindresultaten.
  • Identificeer en bespreek mogelijke obstakels, en werk samen aan oplossingen.
  • Bied aanmoediging en steun tijdens uitdagende momenten.
  • Help bij het ontwikkelen van een groeimindset door te benadrukken dat fouten kansen zijn om te leren.

Copingvaardigheden: Het aanleren van gezonde manieren om met stress en moeilijke situaties om te gaan.

  • Leer en oefen samen met de persoon verschillende copingstrategieën.
  • Bespreek alternatieve reacties op stressvolle situaties en oefen deze.
  • Moedig het gebruik van ondersteunende sociale netwerken aan tijdens moeilijke tijden.
  • Zorg voor een ’toolbox’ van copingvaardigheden die de persoon kan raadplegen.
  • Ondersteun bij het herkennen van wanneer extra hulp nodig is en moedig het vragen om hulp aan.

Externe hulpbronnen:

Sociale steun: Ondersteuning van familie, vrienden, collega’s en anderen kan een belangrijke externe hulpbron zijn.

  • Faciliteer deelname aan groepsactiviteiten om sociale connecties te versterken.
  • Bespreek met de persoon wie belangrijk is in hun leven en hoe ze contact kunnen onderhouden.
  • Help bij het opbouwen van vriendschappen door gemeenschapsactiviteiten te verkennen.
  • Introduceer de mogelijkheid van mentorschap of buddy-systemen.
  • Creëer een ondersteunende omgeving waarin het delen van gevoelens wordt aangemoedigd.

Professionele begeleiding en therapie: Gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie of andere vormen van therapie kunnen effectieve manieren zijn om traumagerelateerde klachten aan te pakken.

  • Bespreek de voordelen van therapie en help bij het vinden van geschikte professionals.
  • Zorg voor duidelijke informatie over het therapieproces om angsten te verminderen.
  • Betrek de persoon actief bij het stellen van doelen voor therapie.
  • Moedig regelmatige communicatie aan tussen de persoon, de begeleider en de therapeut.
  • Ondersteun bij het toepassen van therapie-inzichten in het dagelijks leven.

Ondersteunende gemeenschap en sociale netwerken: Het betrekken bij een gemeenschap of groep met vergelijkbare ervaringen kan een gevoel van verbondenheid en steun bieden.

  • Identificeer lokale gemeenschapsbronnen en evenementen.
  • Moedig deelname aan clubs, verenigingen of religieuze groepen aan.
  • Faciliteer ontmoetingen met andere mensen met vergelijkbare ervaringen.
  • Betrek familieleden en vrienden actief bij het ondersteunen van de persoon.
  • Creëer gelegenheden voor sociale interactie en vier positieve momenten samen.

Educatieve programma’s: Deelname aan programma’s die gericht zijn op het vergroten van kennis en vaardigheden kan het gevoel van eigenwaarde versterken.

  • Verken educatieve mogelijkheden die aansluiten bij de interesses en capaciteiten van de persoon.
  • Ondersteun bij inschrijving en regelmatige deelname aan educatieve activiteiten.
  • Help bij het opstellen van realistische studiedoelen.
  • Werk samen met docenten en educatieve professionals om individuele behoeften te begrijpen.
  • Moedig het behalen van educatieve mijlpalen aan en vier deze successen.

Vrijetijdsactiviteiten: Het deelnemen aan positieve vrijetijdsactiviteiten kan afleiding bieden en het algemene welzijn bevorderen.

  • Ontdek samen diverse vrijetijdsactiviteiten en identificeer interesses.
  • Zorg voor toegang tot recreatieve voorzieningen en evenementen in de gemeenschap.
  • Creëer een gestructureerd schema voor vrijetijdsactiviteiten om routine en plezier te bevorderen.
  • Moedig het ontwikkelen van hobby’s en passies aan.
  • Stimuleer het deelnemen aan sportieve of creatieve activiteiten om zowel fysieke als mentale gezondheid te ondersteunen.

Veilige en gestructureerde leefomgeving: Een stabiele en ondersteunende leefomgeving kan een positieve invloed hebben op het herstelproces.

  • Zorg voor duidelijke en consistente regels in de leefomgeving.
  • Creëer een rustige en veilige ruimte waar de persoon zich kan terugtrekken.
  • Ondersteun bij het opstellen van een dagelijkse routine om structuur te bieden.
  • Betrek de persoon bij het nemen van beslissingen over hun leefomgeving.
  • Werk samen met andere zorgverleners om een samenhangende en ondersteunende omgeving te waarborgen.

8 Reacties

  • Yentl Klabbers

   Bedankt voor je reactie Susanne! Fijn dat het in de smaak valt.

   Antwoord
   • Lian Otten

    Mooie site en duidelijke filmpjes!
    Ter aanvulling zou ik ook wel iets meer willen kunnen bekijken en lezen over complex trauma en PTSS na langdurig en meervoudige traumatische gebeurtenissen en ervaringen in de kindertijd. Of in ieder geval hoe vol je hoofd kan zitten. De scheiding tussen denken en voelen, die dan ontstaat en welke impact de ontregeling daardoor kan hebben op je leven. En hoe je dat (multidisciplinair) aan kan pakken.

    Antwoord
    • Yentl Klabbers

     Bedankt Lian, ook voor deze aanvulling.
     Heb je nog een mooie tip van een filmpje of meerdere filmpjes die dit onderwerp duidelijk belichten.
     Ik heb deze bundeling gemaakt voor mensen met een LVB/zwakbegaafdheid. Het zou heel mooi zijn om hier een aanvullend filmpje voor toe te voegen die ook voor mensen met een minder hoog IQ goed te begrijpen is. Ik sta open voor tips!

     Antwoord
     • Felicia Stoutjesdijk

      Op site van augeo staan filmpjes met uitleg over trauma voor kinderen. En ik heb een mooie link van rene Beer ontvangen van een Filmpje voor kinderen die een ander kind met oorlogservaringen willen steunen. Dat filmpje geeft goed uitleg over hoe belangrijk sociale steun is (en helemaal niet eng of moeilijk om te geven). Ik heb link nu ff niet paraat, maar kan ik je toesturen.

     • Yentl Klabbers

      Hallo Felicia,
      Bedankt voor de mooie tip! Lijkt me zeker waardevol. Als je de link vindt, ontvang ik het graag.

 1. ingrid

  Heel erg bedankt. Veel filmpjes en boekentips die ik al ken, maar alsnog aanvulling en een heel mooi en helder geheel.

  Antwoord
  • Yentl Klabbers

   Graag gedaan Ingrid,
   En leuk om te horen dat er veel bekends én ook nog wat nieuws voor je tussenstaat.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

BOEKENTIPS IN JE MAILBOX?

Ontvang wekelijks een mail met een boekentip of andere waardevolle informatie over psychologie en persoonlijke ontwikkeling.

BIG-code (gz-psycholoog): 69932341225
AGB-code: 94113864
VGCt registratienummer: 305768

Home    •     Over mij    •     Boekenkast    •   Boekenlijsten    •     Privacybeleid    •     Algemene Voorwaarden

Contact: info@yentlklabbers.nl

Deze website is ontworpen en gemaakt door Beyond Websites

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.